کاهش دهنده مصرف انرژی - سانرژی SUNERGY

شیشه های سانرژی نیز مانند شیشه های پلنی بل جی عایق حرارت و امواج مادون قرمز می باشند . خاصیت مهم دیگر این نوع شیشه ها عایق بودن در برابر اشعه مضر ماوراء بنفش (UV ) نور خورشید میباشد. این خاصیت باعث می شود استفاده از این شیشه ها در نمای ساختمان نه تنها از اتلاف انرژی حرارتی جلوگیری نماید بلکه مانع اثرات مخرب اشعه UV بر روی رنگ وسایل و دکوراسیون داخلی ساختمانها و بر سلامتی انسان می شود. یکی از مزیت های شیشه های سانرژی این است که ازآن می توان به صورت تک جداره نیز استفاده نمود در حالی که شیشه پلنی بل جی و LOW E همیشه به صورت دوجداره  بکار می روند . البته استفاده از این شیشه ها به صورت دوجداره و لمینت کارایی آنها را بسیار افزایش می دهد.

مشخصات وقابلیت های فنی این نوع شیشه ها از طریق فاکتورهای مخصوصی از قبیل میزان عبور نور ، حرارت و انرژی و .... سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد .