شیشه دوجداره لمینت ساختمانی

با توجه به اهمیت استفاده از شیشه های دوجداره به منظور کاهش هر چه بیشتر مصرف انرژی وانتقال صوت ، بکارگیری شیشه های لمینت بعنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده شیشه های دو جداره علاوه بر بالا بردن سطح امنیت ومقاومت باعث تاثیر بسزایی در کاهندگی مصرف انرژی وانتقال صوت در شیشه های دو یا چند جداره می گردد.

مزایای شیشه های دوجداره لمینت


1-     کاهش ضریب تبادل حرارت نسبت به شیشه دوجداره

2-     کاهش چشمگیر انتقال صدا نسبت به شیشه های دو جداره

3-     بالا بودن ضریب امنیت نسبت به شیشه های دوجداره

4-     جلوگیری کامل از اشعه  u.v