برخی از شرکت هایی که طی سالیان متمادی کیفیت شیشه های ایمنی میرال را تجربه کرده اند:‏


بازار موبایل یافت آباد شرکت ایران مال شرکت سیندژ بانک آینده (تات)‏
گروه سرمایه گذاری تات شرکت اورامان پنجره شرکت چهلستون شرکت نامیکاران
شرکت پارس فوژان ‏فرایند شرکت پارت ایران شرکت آلوم جام شرکت مهیا گاز
شرکت کلون در تک آریا خودروسازی مرتب شرکت آلیش گاز بازار مبل ایران
شرکت روانساز راه ابریشم گروه صنعتی بهمن پارس خودرو شرکت هپکو
شرکت بهینه سازان ‏بلورین شرکت دوگاز شرکت کاسپین ایران خودرو
شرکت جار (صنایع برقی)‏ شرکت بهساز سایپا سینجرگاز
شرکت فن پلاست توس گروه آرم (صنایع برقی) شرکت سرآمد ساختمان شرکت مهر زرین سپهر
شرکت عایق بلورین غرب