تاریخچه شیشه فلوت
 
شکل دهی شیشه تخت مقدمه تکنولوژی تولید شیشه تخت دارای تاریخچه طولانی و پرفراز و نشیبی است. رومیان قدیم نخستین ۴٠ سانتیمتر مربع را در قرن اول تولید نمودند.
روش تولید یک نوع  صفحات شیشه ای به ضخامت ٤٠ میلیمیتر، فرآیند شیشه ریختگی بود که در آن مذاب شیشه در یک بستر ماسه ای ریخته و سپس نورد می گردید.
در قرون وسطی شیشه ورق توسط فرآیند دمش با دهان به وسیله میله دم تولید می شد.
در شروع قرن بیستم هر دو تکنولوژی به فرآیند پیوسته نورد و کشش به صورت اتوماتیک درآمد. شیشه تخت صقیل خورده با کیفیت اپتیکی (نوری) بالا با کار هزینه بر روی شیشه نورد شده با فرآیندهای سایش و صقیل بدست می آمد.
با فرآیند انقلابی فلوت که در بین سالهای ١٩٥٠ و ١٩٦٠ توسط پیلکینتون توسعه یافت، توسعه و پیشرفت در زمینه شیشه تخت موقتا" خاتمه یافت. به صورتی که شیشه تخت به صورت یک صنعت، امروزه بر طبق دو فرآیند شکل دهی تولید می گردد؛ فرایند فلوت که محصولی صیقلی و شفاف تولید میکند و فرآیند نورد که به شیشه ای نیمه شفاف می انجامد.
هر دو نوع شیشه به گروه شیشه های سودا- لایم- سیلیس تعلق دارند. آنها ترکیب نسبتا" مشابهی دارند و در تولید آنها مواد اولیه مشابهی به کار می رود.

 
تولید شیشه نورد شده

امروزه نام شیشه نورد شده توصیف کننده محصولات مختلفی از انواع شیشه تخت بیرنگ و رنگی است که با اصطلاحات شیشه ایمنی سیم دار، شیشه طرح دار سیمی، شیشه آنتیک، شیشه و شیشه گلخانه ای دسته بندی و شناخته می شوند. این شیشه ها (Catheral glass) آلیسایی اکثرا" نیمه شفاف یا مات هستند و عمدتا" در مناطقی از ساختمان چون نورگیر های سقف، شیشه کارخانه، گلخانه ها، اتاقهای دفتر کار یا کریدورها به کار می روند که شفافیت، کامل زائد و غیر ضروری و یا حتی ناخوشایند است. در چنین مواردی عوامل سازه ای و تزئینی ایفای نقش می کنند. مثالهایی  از این دست است. بر طبق ضخامت و ساختار سطحی شیشه نورد شده، این محصول دارای نیمه شفافیتی از ٥٠ تا ٨٠ درصد است. تا پایان دهه شصت، شیشه تخت صیقلی از شیشه نورد شده با سایش و صیقل دهی سطوح آه پر هزینه بود تولید می شد.

شیشه ریختگی (Cast Glass)
به (Cast glass) نام  در تاریخ این سمت به خوبی پایه گذاری شده است.
این نام زمانی بر می گردد که چنین محصولاتی در یک فرآیند ناپیوسته با شیشه مذاب روی قطعه ای آهنی و سپس نورد تخت آن ساخته شده است. امروزه نوار پیوسته ای از شیشه بین دو غلطک خنک شوند و با آب که هر یک در خلاف جهت هم می گردند شکل می گیرند. غلطک ها با شیشه داغ ویسکوز در دمای ١٢٠٠ درجه سانتیگراد از کوره ذوب به سمت غلطک ها تغذیه می گردند. یک آجر مقدار شیشه تغذیه شده را کنترل می آند و باعث می گردد که ضخامت مطلوب نوار شیشه Tweel ها از پیش تنظیم گردد. برای تولید شیشه طرح دار (منقوش) یا صاف، غلطک های شکل دهنده به صورت عمودی روی یکدیگر آرایش یافته اند و یک فاصله قابل تنظیم بین آنها تشکیل می گردد که ضخامت نوار شیشه را تعیین می کند. جهت تنظیم و ترتیب دادن محل قرارگیری غلطک ها، می توان دسته ای را در حوضچه مذاب پشت غلطک قبل از غلطک بالایی قرار داد. این دسته وارد آردن توری سیمی را آسان تر می نماید. توری سیمی می بایستی جهت تولید شیشه ایمنی سیمی (سیم دار) وارد مذاب شود. اگر تنها نوارهای باریکی نورد شود که لبه های آن به وسیله غلطک های اضافی قرار گرفته به صورت عمودی حدود ٩٠ درجه خم گردد، به اصطلاح شیشه ناودانی شکل حاصل می شود. پس از شکل دهی غلطک های برنده که اصطلاحا "سینی غلطکی را تشکیل می دهند، نوار شیشه ای را که هنوز به صورت پلاستیک است به کانال تنش زدایی هدایت می کنند. در کانال تنش زدایی دمای شیشه تا ١٠٠ درجه سانتیگراد کاهش می یابد. نوار شیشه پس از آن با کانال تنش زدایی تا دمای اتاق سرد می شود به تجهیزات برش هدایت می گردد که در آنجا جام به ابعاد دلخواه از پیوسته ای که در حال آمدن است بریده می شود. شیشه فلوت از زمان معرفی شیشه فلوت در سال ١٩٥٩ توسط پلگینتون، فرآیند فلوت آرام آرام به نحو گسترده ای جایگزین دیگر فرآیندهای شیشه تخت گردیده است. امروزه حدود ١٨٠ طرح فلوت با ظرفیت تولیدی در حدود ٤٠ میلیون تن وجود دارد. این مقدار متناظر با حدود ٣٥ % آل تولید شیشه است. شیشه تخت حاصل از روش فلوت در مقایسه با فرآیندهای تولید قدیمی تر شیشه تخت، مزایایی دارد که عبارتند از:
فرایند فلوت قادر است شیشه تخت با کیفیت بالا در محدوده ضخامتی ٥ میلیمتر نواری پیش از ٣ متر تولید نماید
فرایند تولید شیشه فلوت ظرفیت تولید بالایی را بر خلاف فرایندهای قبلی امکان پذیر می سازد.